BİLİM VE TEKNOLOJİRÜZGÂR ENERJİSİ

RÜZGAR ENERJİSİ VE RÜZGAR TÜRBİNLERİ

Genelmekanik, ansiklopedi


Elektrik üretmek amaçlı kurulan bir rüzgâr türbini

Rüzgâr Türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye daha sonra da elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir.

Bir rüzgâr türbini genel olarak kule, kanatlar, dişli kutusu, jeneratör, elektrik ve elektronik elemanlardan oluşur. Rüzgârın kinetik enerjisi rotor da mekanik enerjiye dönüşür. Rotor milinin devir hareketi hızlandırılarak jeneratöre aktarılır. Jeneratörden elde edilen elektrik enerjisi akülerin vasıtasıyla depolanarak veya doğrudan şebekeye ulaştırılır.

Rüzgâr türbinlerinin nasıl çalıştığını anlamak için iki önemli aerodinamik kuvveti iyi bilinmelidir. Bunlar sürükleme ve kaldırma kuvvetidir.

Sürükleme kuvveti, cisim üzerinde akış yönünde meydana gelen bir kuvvettir. Örnek olarak, düz bir plaka yüzeyinde meydana gelebilecek maksimum sürükleme kuvveti hava akışının cisim üzerine 90° lik açı ile gelirken; minimum sürükleme kuvvetinde ise hava akışı cismin yüzeyine paralel iken meydana gelir.

Kaldırma kuvveti ise, akış yönüne dik olarak meydana gelen bir kuvvettir. Uçakların yerden havalanması bu kuvvetin sebep olduğu kaldırma kuvveti olarak adlandırılır.

Sürükleme kuvvetine en iyi örnek olarak paraşüt verilebilir.

Bir yanıt yazın