BİLİM VE TEKNOLOJİGÜNEŞ ENERJİSİ

Güneş Enerjisi

Genelmekanik, ansiklopedi


Türkiye, coğrafi konumu sebebiyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek ülkelerden biridir :

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ nca hazırlanmış olan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası’ na göre, ülkemizin yıl boyu güneşlenme süresi 2741 saattir, bu da günlük ortalama 7,5 saat , yıllık ortalama gelen güneş enerjisi 1527 kwh/m². yıl günlük ortalama 4,18 kWh/m² gün olarak tespit edilmiştir. Güneş enerjisi teknolojileri yöntem, malzeme ve teknolojik düzey açısından çok çeşitlilik göstermekle birlikte 2 gruba ayrılır.

Güneş Hücreleri :

Fotovoltaik güneş elektriği sistemleri de denilen güneş hücreleri, yarı iletken malzemelerden yapılmış olup, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çevirirler.

Isıl Güneş Teknolojileri ve Odaklanmış Güneş Enerjisi :

Güneş enerjisinden ısı elde edilen bu sistemlerde, ısı direkt olarak kullanılabileceği gibi elektrik üretiminde de kullanılırlar.

Türkiye’ de 2017 yılı sonu itibariyle toplam kurulmuş olan güneş kolektör alanı  20.000.000 m² ye ulaşmıştır. Ayrıca 823.000 ton petrole eş değer ısı enerjisi elde edilmiştir.

Haziran 2018 ayı sonu itibariyle Türkiye’ de lisanssız 4703 MW, lisanslı 23 MW olmak üzere toplan fotovoltaik güneş enerjisi santrali kurlu gücü 4726 MW’ dir.

 

“Burada paylaşılan içerikler tamamen bilgi amaçlı hazırlanmış olup bir bağlayıcı resmi belge niteliği taşımaz.”

 

 

Kaynak : http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Gunes  20.09.2018 11:25 te erişildi.

10 thoughts on “Güneş Enerjisi

Bir yanıt yazın