GenelİCATSPRİNKLER SİSTEMİ

Sulama yağmurlama

Genelmekanik, ansiklopedi

Bir Darbeli Sprinkler Kafası

Tarım bitkilerini, çimenlerin, golf sahaları, stadyumlar, ve benzeri alanların yağmurlama sistemiyle sulayan cihazlardır. Soğutma ve havadaki tozların kontrolü içinde kullanılırlar. Su fıskiyelere genellikle bir pompa sitemi ile iletilir. Daha sonra sprinkler yoluyla havaya püskürtülür, böylece yere düşen su damlalarına ayrılır. Pompa, vanalar, dağıtım boruları ve sprinkler genellikle suyun mümkün olduğunca muntazam şekilde püskürtme uygulamak için tasarlanmıştır.

 

 


Türleri

Endüstriyel, 

Konut, 

Yeraltı yağmurlama, 

Tarım, 

 

 

 

 

 

 

 


Kullanımı

 


Aerosollerden sağlık riskleri

 

 


Galleri