Genel

BASINÇ

Genelmekanik, ansiklopedi


Basınç Nedir ?

Basınç, kuvvetin bir yüzeye etki ederek birim birim yüzeye ve alana düşen kuvvet miktarıdır. Katı, sıvı ve gazlar yapıları gereği bulundukları  yüzeylere baskı yaparlar. Kuvvetin kaynağının önemi olmamakla beraber birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir ve sembolu ( P ) dir. Tüm yüzeye dik şekilde etki eden kuvvete de basınç kuvveti denir ve sembolü ( F ) dir.

Formülü P=F/S dir. Basınç Kuvvet in birim yüzeye ( alana ) bölünmesi ile bulunur.

  • P : basınç
  • F : kuvvet
  • S : Alan ( yüzey )

Katılarda Basınç


Gaz Basıncı ( Kapalı Gaz Basıncı )


Sıvı Basınçları


Örnek ; Yandaki şekilde düşey kesiti verilen ve silindir kolları olan bileşik kabın 2R çaplı kolunda h yükseliğinde su vardır. Bu suyun kabın tabanına uyguladığı basıç P dir.

Buna göre, musluk açıldığında suyun taban yaptığı basınç kaç P dir?

Çözüm :

Önce p basıncını bulalım

P= h.d.g dir. Musluk açıldıktan sonraki iki kolda sıvı seviyeleri eşitlenecektir. Sıvıların yüksekliği h dir. I. koldaki suyun hacmi I. ve II. kollara dağılacaktır. İlk durumdaki hacim ile son hacim durumu eşit olacaktır.

O halde ;

h.π( 2R )²=h¹.π( 2R )² + h¹.π.R²

4h=4h¹+h¹⇒ h¹= 4h/5

Musluk açıldıktan sonraki kabın yüzeyindeki basınç,

p¹=h¹.d.g=4h/5.d.g

p=h.d.g   olur   p¹=4/5.p sonucu bulunur.