MEKANİK

KLİMA SANTRALİ UYGULAMASI

Genelmekanik, ansiklopedi

Climatix Klima Santarli Uygulamaları

Climatix STD AHU V.3.08 tüm OEM’ler için ücretsiz şekilde sunulmaktadır ve harcanan mühendislik zamanını büyük ölçüde azaltmaktadır.

SIEMENS Climatix POL63x ve POL42x kontrol cihazları klima santrali uygulamaları konusunda oldukça esnek konfigüre edilebilir bir yazılım paketi ile birlikte gelmektedirler.Climatix STD AHU V.3.08 tüm OEM’ler için ücretsiz şekilde sunulmaktadır ve harcanan mühendislik zamanını büyük ölçüde azaltmaktadır. 

Haberleşme ve entegrasyon detayları için de hazırlanmış şekilde gelen STD AHU yazılım paketi doyurucu dökümantasyon içeriği ile de OEM’lerin otomasyon yazılımı konusundaki detaylara ayırması gerekebilecek zamanı hatrı sayılır derecede azaltmaktadır. 
Climatix 400 ve 600 ürün grupları için kullanılabilir olan Klima Santrali Uygulaması , daha kompakt küçük cihazlarda ve giriş çıkış sayısının daha az olduğu uygulamalarda Climatix 400 serisi ile kullanılabilmekte, daha kompleks ve çeşitli haberleşme imkanlarına gerek duyulduğu durumlarda ise Climatix 600 serisi ile kullanılarak, maliyet/performans oranı yüksek sonuçların ortaya çıkartılabilmesine imkan tanımaktadır.

Climatix 400 Klima Santrali Uygulaması 

Climatix POL424.50 ve POL424.70 (dahili LCD ekranlı), Climatix AHU uygulaması ile birlikte gelmektedir. 

 • Dahili Modbus RTU ile 3üncü parti cihazlar ile ve Bina Yönetim Sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilen
 • Yerel ve uzak HMI bağlantısına imkan veren (process bus)
 • Limitli Giriş / Çıkış sayısına sahip
 • 5 tip temel tip klima santralini kontrol edebilecek bir uygulamadı

Climatix 600 Klima Santrali Uygulaması 

Climatix 400 Klima Santrali Uygulaması’na ek olarak tamamen esnek olarak parametrik ayarların yapılabileceği bir uygulama yazılımı paketidir. 

Haberleşme modülleri ile BACnet, Modbus, Mbus, LON gibi HVAC sektörünün popüler haberleşme protokolleriyle entegrasyon için hazır durumdadır. 

Dahili TCP/IP portu üzerinden MODBUS TCP haberleşmesine hazır olmasına ek olarak, endüstriyel tesislerdeki SCADA sistemlerine entegre olabilmek için OPC Server için entegrasyonda sağlanabilmektedir.

Climatix AHU Uygulaması geniş bir dökümantasyon ile OEM’ler için ekstra zaman ve personel ayırmaya ihtiyaç duymadan cihazlarını çalıştırmayı mümkün hale getirmektedir.

Siemens HVAC Laboratuar’ında tamamıyla test edilmiş olan bu yazılım paketi:

 • Hiç bir programlama aracına ihtiyaç duymadan adım adım fonksiyonları konfigüre etme imkanı tanır.
 • Bina Yönetim Sistemlerine entegrasyon için standart bir konfigürasyonu destekler. 
 • Yazılım dosyalarının kontrol cihazlarına yüklenmesi için çeşitli yöntemleri destekler. (Sd Kart, USB, TCP/IP, KNX ve LON Haberleşmeleri üzerinden yada RS232 GSM Modem aracılığı ile)
 • Siemens Factory Tool ve Siemens SCOPE yazılımları ile test ve devreye alma aşamasındaki adımlarda OEM’ler için gerekli araçları sunar. 

 • Donanım Giriş ve Çıkışlarının atanabilir olması sayesinde gerçek  zamanlı olarak değişiklikler yapılabilmekte ve elektrik panelindeki değişiklik yapmadan Giriş /Çıkış yerleri değiştirilebilmektedir.
 • Özel olarak hazırlanmış Excel tablosu ile IO atamalarına program konfigürasyonuna başlamadan ve donanım teklifi aşamasında karar verilebilir.

 • Cihaz Fonksiyonlarının atamaları ve donanım konfigürasyonları birden fazla yol ile yapılabilir. Cihaz üzerindeki dahili HMI’dan eğer pano içerisine fiziki olarak ulaşım zor bir noktada ise, harici HMI’dan, herhangi bir HMI mevcut değilse yada tek tek tüm cihazlar için sahada gezilmek istenmiyorsa , sistem odasından IP bağlantısı kullanarak WebHMI üzerinden erişim sağlanarak, Climatix Factory Tool ya da SD Kart ile yapılabilir. 
 • Ayarlamalar tek bir cihaz için yapıldıktan sonra parametre dosyası olarak kaydedilerek diğer cihazlar için tek tek ayar yapma gereksiniminin önüne geçilir. 
 • Alarm listesi ve alarm konfigürasyonu konusunda oldukça esnek olan Climatix AHU uygulaması ile Alarm sınıflarını değiştirebilir , herhangi bir alarmın cihazı durdurup durdurmayacağına yada manuel olarak reset gerektirip gerektirmeyeceği gibi detaylar kolayca seçilebilir. 
 • Trend ve veri arşivi için gerekli tüm ayarlamalar hali hazırdaki yazılım altyapısı içerisinden kolayca konfigüre edilebilir durumdadır. 

Climatix Dijital AHU-Climatix IC ve Ağa Bağlı Saha Cihazları :

Klima santrali uygulamalarında alışılagelmiş kablolama şekli ve saha ekipmanı yerleşimi Resim 8’deki gibidir.

Bu kablolama şekli esnek olmayan karmaşık ve yıldız topolojiye sahip bir kurulum çeşitidir.
Climatix AHU yazılımı en son güncel versiyonu ile Klima santrali saha cihazları kablolamalarına yeni bir bakış açısı getiriyor. 

Tüm saha cihazlarının modüler, esnek, tak-çalıştır ve düz bir topolojiye sahip, kablolama ve işçilik giderlerini azaltan yeni djital AHU versiyonu OEM’ler için pek çok avantajıda beraberinde getirmekte.

 • Standart yaklaşımın aksine saha cihazları ile ilgili tüm verileri tek bir kablo hattı üzerinden ulaşılarak, Uygulamalarda kullanılacak olan giriş çıkış sayısı minimize edilmektedir.
 • Tek bir kablo hattı üzerinden kontrol sinyalleri, pozisyon geri bildirimleri alarmlar,hatalar gibi pek çok bilgiye ulaşılabilmekte ve bu bilgi klima santrali cihazının çalışmasında değerlendirilmektedir.
 • Climatix AHU yazılımı ile ön tanımlı saha ekipmanları kolay bir şekilde devreye alınabilmekte OEM’lere ekstra yazılım hazırlama yükü getirmemektedir.
 • Tüm bunlara ek olarak Climatix IC Bulut tabanlı uzaktan servis sistemi ile de bir araya getirildiğinde tam dijitalleşmiş bir Klima Santrali uygulaması ortaya çıkmış olmaktadır.

Örnek : POL424.70 için örnek bir klima santralinin konfigure edilmesi :

 1. Öncelikli olarak POL4xx donanım özelliklerine bakılmalıdır. Örneğimizde POL424.70 üzerinden ilerlersek,
  — a.    B1, B2, B3 girişlerinin LG-Ni1000/PT1000 sensör girişi 
  — b.    X1, X2 girişlerinin NTC10K sensör, kuru kontak yada 0-10V giriş
  — c.    X3,X4,X5 çıkışlarının sadece 0-10V çıkış
  — d.    X6,X7 nin sadece kuru kontak giriş 
  — e.    X8 in kuru kontak yada pulse girişi
  Olarak atanabildiğini tablodan da teyit ederek görebiliriz.
 2. Climatix Factory Tool aracılığı ile yazılımı konfigüre etme adımlarına başlayabiliriz.AHU tipi tip 2 olarak seçildiğinde , bazı diğer seçimler ve varsayılan ayarlar otomatik olarak atanırlar. Cihaz resetlenip ayarlar uygulandıktan sonra , izin verilen kadarıyla konfigürasyonlarda değişiklikler yapılabilir.

3.Bu adımda ise varsayılan olarak ataması yapılmış Giriş Çıkışlarda değişiklikler yapılabilmektedir.

4.Bu adımda ise varsayılan olarak atanmış ayarlar değiştirilebilir , sıcaklık set değerleri , damper açılma kapanma zamanları vb. değiştirilebilir.

13 thoughts on “KLİMA SANTRALİ UYGULAMASI

Bir yanıt yazın