BİLİM VE TEKNOLOJİENERJİJEOTERMAL ENERJİTARİH

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Genelmekanik, ansiklopedi


Maden Tektik ve Arama Genel Müdürlüğü kısa adı MTA, 14 Haziran 1935 ‘ te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine bağlı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Kanun çıktığında adı, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’ ydü. Aralık 1983′ te bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

MTA, işletmeye uygun maden ve taş ocağı alanları araştırmak, işletilen maden ocaklarının daha verimli çalışmasını yürütmek, jeoloji ve jeofizik etüt ve labaratuvar incelemeleri yapma, madencilik sektörü için uzman ve teknik personel ile nitelikli işçi yetiştirmek amacıyla kuruldu.

MTA Ankara’ daki merkezinde bulunan genel müdür ve 4 genel müdür yardımcısı tarafından yönetilir. MTA’ nın ana hizmet birimleri; Jeolji Etüdleri, Enerji Hammadde Etüd ve Arama, Maden Etüd ve Arama, Sondaj, Fizibilite Etüdleri, Maden Analizleri ve Teknolojisi, Deniz ve Çevre Araştırmaları Daire Başkanlıklarıdır. Kuruluşun taşra örgütü,  12 bölge müdürlüğünden meydana gelmiştir.

 

 

Kaynak : “TARİHÇE”. mta.gov.tr.

10 thoughts on “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Bir yanıt yazın