ENERJİRÜZGÂR ENERJİSİ

Kosova İlk Rüzgâr Enerjisi Santrali’ nin Satış Sözleşmesini İmzaladı

Genelmekanik, haber


Kosova Kitka Rüzgâr Enerjisi Santarli

Kemenica/Kitka bölgesinde 32,4 MW kurulu gücü ” Kitka ” RES projesinin elektrik satış anlaşması PPA ( Power Purchase Agreement – Enerji Alım Anlaşması ) Kosova sistem operatörü KOSST ile karşılıklı olarak imzalandı. Anlaşmaya göre Kosova Devleti / KOSST 12 yıl boyunca elektrik alımını GÜRİŞ  Holding’ e garanti etti. 9 Adet GE 3,6 MW türbinden oluşan santralin 2018 Eylül ayı içerisinde elektrik satışına başlanması planlanmakta. Kosova’ nın ilk rüzgâr enerji santrali olma özelliğni taşıyan Kitka RES’ in 95.600.000 Kws / yıl elektrik üretmesi planlanıyor.

Bir yanıt yazın