FİNANS

SWAP PİYASASI

Genelmekanik, ansiklopedi


SWAP ( TRAMPA )NEDİR ?

Bir takas türevİ olan swap; iki taraf arasında bir tarafın finansal aracının nakit akışını karşı tarafın finansal aracıyla belirli bir süreliğine, belirli bir kurda, ve belirli bir faiz oranında takas yöntemidir. Swap piyasaları Avrupa ve ortadoğu için Londra, Asya için Singapur Amerika İçin Newyork piyasalarıdır. Sözkonusu işlemden sağlanan faydalar kullanılan finansal araçların türüne bağlıdır. Bu karşılıklı, alışverişi belli bir süre, belirlenen bir kur ve bir partinin nakit akışlarını diğer tarafın finansal enstrüman olarak bakılır. Söz konusu faydalar, ilgili finansal araçların türüne bağlıdır. Örneğin, iki tahvil içeren bir takas durumunda , söz konusu faydalar bu tahvillerle ilişkili periyodik faiz ( kupon ) ödemeleri olabilir. Özellikle, iki taraf bir nakit akışını başka bir akıma karşı değiştirmeyi kabul eder. Bu akıntılara bacak denirtakas. Takas anlaşması, nakit akışlarının ödeneceği tarihleri ​​ve bunların tahakkuk ve hesaplanma şeklini belirler . Genellikle, sözleşmenin başlatıldığı tarihte, bu nakit akış serilerinden en az biri değişken faiz oranı , döviz kuru , hisse senedi fiyatı veya emtia fiyatı gibi belirsiz bir değişken tarafından belirlenir .Nakit akımları, önemli bir tutar üzerinden hesaplanır. Bir geleceğin , bir teklifin veya bir seçeneğin aksine , maddi meblağ genellikle karşı taraflar arasında değiştirilmez. Sonuç olarak, takaslar nakit veya teminat olabilir. Swaplar için kullanılabilir korunmak gibi bazı riskleri faiz oranı riski , ya da spekülasyon yatan fiyatlarının beklenen yönde değişikliklere.

Takaslar ilk olarak 1981’de IBM ve Dünya Bankası takas anlaşması imzaladıklarında halka tanıtıldı. Günümüzde swap dünyanın en ağır işlem gören finansal sözleşmeler arasında yer almaktadır: faiz oranları ve olağanüstü para swapları toplam miktarı göre, 2010 $ ‘dan fazla 348000000000000 oldu Uluslararası Ödemeler Bankası’na (BIS).

Takasların çoğu , karşı taraflar için “kişiye özel” olan tezgahüstü (OTC) işlem görmektedir. Bazı takas türleri de, Chicago Ticaret Borsası, ABD’nin en büyük vadeli işlem piyasası, Chicago Board Options Borsası, IntercontinentalExchange ve Frankfurt merkezli Eurex AG gibi vadeli işlem piyasalarında değiştirilir.

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) ilgili istatistikleri yayınladı tutarları OTC üstün türev piyasasında. 2006 yılı sonunda bu, 2006 brüt dünya ürününün 8,5 katından fazla olan 415,2 trilyon ABD doları olmuştur. Bununla birlikte, nakit akışı , bir takas tarafından üretilen bir faiz kez bu, nominal değeri eşittir, swap elde edilen nakit akışı önemli bir fraksiyonu ama Brüt dünyada çok daha azdır, ürün, aynı zamanda, bir nakit akış ölçer. Bunun büyük kısmı (292.0 trilyon ABD Doları), faiz oranlarındaki değişimden kaynaklanmıştır. Bunlar para birimine göre şu şekilde ayrılır.

Dünya Takas ( Swap ) Piyasaları

En bilindik ve paranın deniz olduğu ortadoğu ve avrupa swap piyasası Londra’ da dır. Asya swap piyasası ise, Singapur’ da dır.

VİOP NEDİR ?

Vadeli İşlem & Opsiyon Borsası; Vadeli sözleşmelerin alınıp satıldığı piyasadır. Bir sermaye piyasası aracını ileri bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan alma veya satma hakkı veren sözleşmedir.

VİOP, Türkiye’nin ilk özel borsa kuruluşudur. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/8/2001 tarihli ve 9/1101 sayılı kararına dayanılarak, Devlet Bakanlığı’nın 3/9/2001 tarihli ve 2381 sayılı yazısı üzerine 2001/3025 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 9 Temmuz 2002 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak şekilde, 4 Temmuz 2002 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş ve 4 Şubat2005 tarihinde İzmir‘de işleme açılmıştır. 2 Ağustos 2013’te son işlem gününü yaşayan borsa, 5 Ağustos 2013’te Borsa İstanbul bünyesine katılıp “Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası” (VİOP) adını aldı. Bakanlar Kurulu’ nun, “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketi unvanı ile vadeli işlem ve opsiyon borsası kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı’ nın yürürlükten kaldırılması”na ilişkin kararının 6 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile resmî olarak kapandı.

Faaliyet Alanları

Bu borsada Vadeli İşlem Sözleşmeleri risk yönetimi, yatırım, spekülasyon ve arbitraj amaçlı olarak yatırımcılar tarafından kullanılır. Çeşitli amaçlara sahip bu yatırımcılar spot piyasaya oranla daha düşük bir maliyetle bu piyasalarda işlem yapabileceklerdir.

Döviz dalgalanmalarından korunmak amacıyla kurulmuş olmasına rağmen, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası AŞ günümüzde daha çok spekülasyon amaçlı kullanılmaktadır. Bu borsada alım sözleşmesi veya satım sözleşmesi yapıldığında, alınan veya satılan dövizin tüm bedeli değil, %10’u ödenmektedir. Günümüzde bu uygulama sadece döviz için değil; İMKB-30 endeksi, İMKB-100 endeksi, değerli maden endeksleri, petrol ve türevi olan enerji kaynakları gibi başka birçok araç için de kullanılmaktadır.

Spekülasyon amaçlı kullanımının yanında, ithalat ya da ihracat yoluyla döviz borçlanan ya da döviz alacağı olan yatırımcıların riskten kurtulmaları için iyi bir araçtır.

Viop ta Hangi Ürünler İşlem Görür ?

  1. Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
  2. Endeks vadeli işlem opsiyon sözleşmeleri
  3. Döviz vadeli işlem sözleşmeleri
  4. Kıymetli madenler vadeli işlem sözleşmeleri
  5. Emtia vadeli işlem sözleşmeleri
  6. enerji vadeli işlem sözleşmeleri
  7. Yabancı endeksler vadeli işlem sözleşmeleri
  8. Dolar / Tl ( USDTRY ) opsiyon sözleşmeleri

KAMBİYO NEDİR ?

Kambiyo, para yada para yerine geçen belgelerin değiştirilmesi işlemidir. Para alım ve satımı gibi işlemleri kapsar.

Kambiyo senedi ; kıymetli evrakların bütün özelliklerini taşıyan ve bu evraklar için kambiyo için yapılan açıklamaların tamamını kapsayan ve pratikte en yaygın kullanılan değerli evraktır. Yasalar gereği emre yazılı olarak düzenlenen ve içerdikleri hak bakımından mutlaka bir para alacağını konu alan, ekonomik olarak çok işlem ve etki önlemlerine dayanarak Türk Ticaret Kanun’ unda özel olarak düzenlenmiştir. Ayrıca kambiyo İktisat literatüründe döviz ve efektif alımlarında da kullanılır.

Para, mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan araçların en yaygın olarak kullanılanıdır.

1980’LER DE TÜRKİYE EKONOMİSİ

BÖLÜM 1

AÇIĞA SATIŞ NEDİR ?

Açığa satış, alış – satış işlemlerinin tam tersi işlemlerdir. Önce yapılan satış işlemiyle satılan hisseler daha sonra alınarak yerine koyulur. Hisse senetlerinin değerinin düşeceğine inanan yatırımcılar kullandıkları bu yöntemde, satıcılar ellerinde olmayan hisseleri satıp vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etme işidir. Bu yapılan işlemde amaç hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp, vade sonunda düşük fiyattan yerine koyarak aradaki satış ve alım daki farkından doğan fiyat farkından kâr elde etmektir.

Açığa satış işlemindeki mantık, hisse senetlerinin düşeceğini öngörmeye dayalıdır. Hisse senetleri yükseldiği taktirde zarar edilir.

5 thoughts on “SWAP PİYASASI

Yorumlar kapatıldı.