GEZİ REHBERİ

MACARİSTAN

MACARİSTAN HARİTA

Genelmekanik, ansiklopedi


MACARİSTAN

Macaristan, Orta Avrupa’ da Karpatlarda kurulu, denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Komşuları batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan’ dır. Başken Budapeşte ‘ dir. Macaristan aynı zamanda OECD, NATO, AB, VİSEGRAD GRUBU VE SCHENGEN üyesi bir ülkedir. Resmi dili, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği’ nin 24 resmi dilinden biri olan Macarca ‘ dır. Bu açıdan Macarca dili Avrupa Birliği’ nde Fince, Estonca, ve Maltaca ile beraber Hint-Avrupa dillerinden olmayan dört dilden biridir.

Hüküm süren Kelt dönemlerinden sonra Macaristan’ ın kuruluşu 10. yy ‘ da Roma tarafından 1000 yılında tahta oturtulan I. Istvan’ ın büyük babası Arpad önderliğinde Macarların Asya’ dan bölgeye gelişiyle Macaristan tarihi başlar. Macar Krallığı çeşitli kesintilerle de olsa 946 yıl varlığını sürdürdü. Bu zaman zarfında batının kültürel merkezlerinden biri oldu. Zamanın süper güçlerinden biri olan Macaristan; ittifak devletleriyle girdiği, I.Dünya Savaşı’ nı kaybedince ülke topraklarının üçte ikisinden fazlasını 3.300.000 milyon etnik Macar halkıyla beraber kaybetti. Buna neden olan ve 1920 yılında imzalanan Trianon Antlaşması, Macar tarihinin en kötü olaylarından kabul edilir ve Macararistan’ a çok ağır şartlara mal olmuştur. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası ilebirlik olan Macaristan, bunun ardından Sovyet Rusyası tarafından ilhak edildi ve 1947 ile 1989 yılları arasında komünist yönetimi benimsedi. Bu dönemde Macaristan, 1956 Macar Devrimi gibi olaylarla uluslararası bir tanınırlık elde etti. Macaristan 1989 yılındaki devrimle Doğu bloku’ nun çökmesinin ardından sınırlarını Avusturya’ ya açtı. Bu yıldan sonra da parlamenter cumhuriyet sıfatını elde etti. Bu gün Macaristan geniş gelire sahip bir ekonomi barındırmaktadır. Ayrıca bölgesel bazı kaynakları da tekelinde bulundurmaktadır.

Son on yılda Macaristan dünyanın onuncu dinamik ekonomisi olarak gösterildiği gibi, dünyanın 15 turistik merkezlerinden biridir. Ayn zamanda ülkenin başkenti Budapeşte, dünyanın en güzel kentlerinde biri olarak gösterilir. Dünyadaki en büyük 2. termal gölü olan Heviz Gölü buradadır. Ve Orta Avrupa’ nın en büyük gölü Balaton yine burada bulunmaktadır. Avrupa’ nın en büyük merası Hortobagy de buradadır.

Tarihi

  1. Macaristan Tarihi
  2. Arpad Hanedanı

Coğrafyası

  • Macaristan Yaylası
  • Macaristan Ovası
  • İklim

Siyaset

Ekonomi

Ekonomik yapısı ihracata dayalı olarak gelişmiş ve dış ticaretinin büyük bölümünü AB üyesi ülkelere yapmaktadır. Dış ticaretinin temel ürün gruplarını makine, elektronik eşya ve nakliye araçları ana sektörler olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Demografik Yapı

26 thoughts on “MACARİSTAN

Yorumlar kapatıldı.