BİLİM VE TEKNOLOJİ

Uluslararası Ölçü Sistemi Değişiyor

Genelmekanik, haber


Geçtiğmiz yıl Kasım ayının 16.da, altmış ülkeden temsilciler Fransa’daki Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda bir araya gelerek Uluslararası Birim Sistemi’nde (SI) değişiklikler yapmaya karar verdiler. Kilogram, Amper, Mol ve Kelvin yeniden tanımlandı. Değişiklikler 20 Mayıs 2019’dan itibaren geçerli olacak. Dünya Metroloji Günü de her yıl 20 Mayıs’ta kutlanmaktadır. SI yedi temel birim içerir : Metre, Saniye, Kilogram, Kandela, Mol, Kelvin ve Amper. Joule, Bar, Watt ve pek çok diğer birimse bu yedi temel birim üzerinden tanımlanmaktadır. Geçmişte SI’daki temel birimlerin tanımlarında fiziksel nesnelere referans verilmekteydi. Örnek olarak metre, 1983 yılına kadar, zamanla aşınıp yıpranmaması için özel koşullarda muhafaza edilen, bir çubuğun uzunluğu olarak tanımlanıyordu. Ancak bilimin gelişmesiyle beraber, daha kararlı hale getirmek amacıyla, temel birimler doğal sabitler üzerinden yeniden tanımlanmaya başlandı. 

1967 yılında saniyenin sezyum atomundan yayılan ışığın frekansı, 1983 yılında da metrenin ışık hızı üzerinden yeniden tanımlanması bu çabanın ilk adımlarıydı. Son Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı’nda alınan kararlar kısaca şöyle: l Kilogramın Planck sabiti (ħ) üzerinden yeniden tanımlanması, l Amperin temel elektrik yükü (e) üzerinden yeniden tanımlanması, l Kelvinin Boltzmann sabiti (k) üzerinden yeniden tanımlanması, l Molün Avagadro sabiti (NA) üzerinden yeniden tanımlanması. Bundan böyle 20 Mayıs 2019’dan itibaren SI’daki tüm birimler doğal sabitler üzerinden tanımlanacak.

 

 

 

 

 

” Bu web sitesinde paylaşılan bilgiler tamamen bilgi amaçlı olup bir resmi belge niteliği taşımaz.”

” Kaynak : Bilim ve Teknik Yıl : 52 – Sayı : 614 – Sayfa : 8 – 05.01.2018 tarihinde saat 10:45 ‘ te erişildi.”

12 thoughts on “Uluslararası Ölçü Sistemi Değişiyor

Yorumlar kapatıldı.