BİLİM VE TEKNOLOJİENERJİRÜZGÂR ENERJİSİ

Ritm Projesi Nedir ?

Genelmekanik, ansiklopedi


RİTM PROJESİ

Türkiye’ de Rüzgârdan Üretilen Elektriksel Güç İçin İzleme ve Tahmin Sistemi Geliştirme Projesi ve Amacı :

Bu projeyle birlikte, rüzgar enerjisi santrallerinin (RES) Türkiye Elektrik Sistemi’ne geniş ölçekli entegrasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, bir rüzgar gücü izleme ve tahmin sistemi geliştirilmesi ve bu sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılması.

Ritm’ in Teknik İçeriği ve Bileşenleri : Türkiye’de rüzgâr kaynağından büyük ölçekli elektrik enerjisi üretiminin gerçekleştirilebilmesi ve rüzgâr santrallerinin elektrik sistemine entegrasyonu için gerekli önlemlerin saptanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan projede, izleme ve tahmin sistemi temel olarak beş alt sistemden oluşmaktadır.

  • Res ölçüm alt sistemi
  • Rüzgar tahmin alt sistemi
  • Rüzgâr gücünden üretilecek olan elektriksel gücü elektriksel gücü tahmin alt sistemi
  • İzleme ve tahmin alt sistemi
  • Kullanıcı alt sistemi

 

 

 

 

Kaynak : Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi ( Ritm )