BİLİM VE TEKNOLOJİENERJİGÜNEŞ ENERJİSİ

Fotovoltaik Nedir ?

Genemekanik, ansiklopedi


 

FOTOVOLTAİK

Fotovoltaik, güneş pilleri ya da dizinleri sayesinde ışık kaynağından, çoğu zaman Güneş’ ten elektrik elde etme yöntemidir. Fotovoltaik aynı zamanda bu alandan yapılan çalışmalara genel olarak verilen addır. Bilimsel olarak güneş hücreleri sayesinde güneşten alınan ısı enerjisini direk olarak elektrik akımına dönüştürme yöntemidir.

Fotovoltaik Elektrik

Kristalin güneş hücresindeki alt tabaka kısmı, P tipi materyallerden ( alüminyum, galyum, indiyum ) herhangi bir tanesi ile kaplanarak yeşil boşlukları oluşturmaları sağlanır. N tipi üst tabaka ise fosfor, arsenik ve antimon gibi gezgin elektronlar yaratan kimyasallarla kaplanır. Burada amaç, elektronların üzerine düşen ışığın, bu elektronları P bölgesi olan alt tabakaya doğru harekete doğru harekete geçirmeleridir. Bu elektronlar, güneş hücresindeki çizilen yollardan veya kısa devrelerle bu iki tabakayı birbirinde ayıran bariyer üzerinden hareket edebilirler. Fotovoltaik devre doğru ve düzgün olarak yapılandırılmış ise bu elektronlar devreyi çizilen yollardan tekrar N bölgesine doğru tamamlar ve elektriği bu sayede üretirler.

Dünyada bu konuda kurulmuş fakülte ve çalışmalar yapan Enstitüler vardır. Bunlardan en önemlisi Massachusetts Teknoloji Enstitüsü‘ dür.


” Burada paylaşılan bilgiler tamamen bilgi amaçlı hazırlanmış olup bağlayıcı bir resmi belge niteliği taşımaz.”

Bağlantılar :

  1. Fotovoltaik ve Yenilenebilir Enerji Okulu
  2. Arizona Satate Üniversitesi  Fotovoltaik Deneme Okulu
  3. Alman PV Pazarı
  4. Türkiye’ de Fotovoltaik Teknolojisi

Bir yanıt yazın