JEOTERMAL ENERJİ

JEOTERMAL ENERJİ

JEOTERMAL ENERJİ YATAKLARI

jeotermal enerji, yerin derinliklerindeki kayaçlar içinde birikmiş olan ısının akışkanlarca taşınarak rezervuarlarda depolanması ile oluşmuş sıcak su, buhar ve kuru buhar ile kızgın kuru kayalardan yapay yollarla elde edilen ısı enerjisidir.

Türkiye jeolojik ve coğrafik konum itibarı ile aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığı için jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır. Ülkemizin her tarafında yayılmış 1.000 adet civarında doğal çıkış şeklinde değişik sıcaklıklarda bir den fazla jeotermal kaynak mevcuttur.

Türkiye’ nin jeotermal varlığı oldukça yüksek olup, potansiyel oluşturan alanların, %78 Batı Anadolu’ da ve %1′ i diğer bölgelerdedir. Jeotermal kaynaklarımızın %90′ ı düşük düşük ve orta sıcaklıkta olup, doğrudan uygulamalar ( ısıtma, turizm, mineral elde edilmesi ) için kalan %10′ luk potansiyel ise dolaylı olarak elektrik üretiminde kullanılmaktadır.

Jeotermal kaynaklar yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Bu gün için ülkemizde üretilen jeotermal enerjiden elektrik üretimi, termal ve sağlık turizmi, endüstriyel mineral eldesi ve kurutmacılık gibi alanlarda faydalanılmaktadır. Türkiye’ de Jeotermal Enerji uygulamalarıyla ilk elektrik üretimi 1975 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından kurulan ve 0,5 MW güce sahip Kızıldere Santrali ile başlatılmıştır.

Dünya’ da jeotermal kurulu gücü 2017 yılı sonu verilerine göre 14,1 GW, dolaylarındadır. Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk beş ülke; ABD, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve Yeni Zelanda’ dır. Elektrik dışı kullanım ise, 70.329 MWt olup, dünyada doğrudan kullanım uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise, ABD, Çin, İsveç, Belarus ve Norveç’ tir.

2004 yılından itibaren jeotermal enerji arama çalışmalarına hız verilmiş ve sondajlı jeotermal enerji aramaları 2.000 metre seviyelerinden 28.000 metre seviyelerine ulaşılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 287,5 ºC sıcaklığa kadar ulaşan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynaklara ulaşılmıştır.

2008 yılında, mevzuat alt yapısının geliştirilmesi ve özel şirketlerinde jeotermal kaynak arama, geliştirme ve yatırım çalışmaları yapmaya başlamasıyla, toplam jeotermal enerji kapasitesi 35,500 MWt’ ye ulaşmıştır.

JOTERMAL BİLGİLER

 

 

 

 

 

Bu sayfadaki bilgiler web kullanıcılarına bilgi amaçlı hazırlanmış olup resmi bir bağlayıcılığı olan belge niteliği yoktur.

Kaynak : Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı , http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Jeotermal

Bir yanıt yazın