ENERJİ

BİYOKÜTLE

Genelmekanik ansiklopedi


BİYOENERJİ NEDİR ?

Biyokütle, bir türe veya çeşitli türlerden oluşan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak tanımlanabilir. Biyokütle aynı zamanda bir organik karbon olarak ta kabul edilmektedir.

Biyokütle Kaynakları


 1. Bitkisel Biyokütle Kaynakları
 • Yağlı tohumlu bitkiler ( Kanola, Ayçiçek, Soya vb. )
 • Şeker ve nişasta bitkileri ( patates, buğday, mısır, şeker pancarı, vb. )
 • Elyaf bitkileri ( keten, kenaf, kenevir, miskantus vb. )
 • Protein bitkileri ( bezelye, fasulye vb. )
 • Bitkisel ve tarımsal artıklar ( dal, sap, saman, kök, kabuk vb. )

2. Orman ve Orman Ürünlerinden Elde Edilen Biyokütle kaynakları

 • Odun ve orman atıkları ( enerji ormanları ve enerji bitkileri, çeşitli ağaçlar.)

3. Hayvansal Biyokütle kaynakları

 • Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkıları, mezbahane atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklar.

4. Organik Çöpler, Şehir ve Endüstriyel Atıklardan Elde Edilen Biyokütle Kaynakları

 • Kanalizasyon ve dip çamurları, kağıt, sanayi ve gıda sanayi atıkları, endüstriyel ve evsel atık sular, belediye ve büyük sanayi tesisleri atıkları.

Türkiye’ nin biyokütle atık potansiyelinin yaklaşık 8,6 milyon ton eşdeğer petrol  ( MTEP ), üretilebilecek biyogaz miktarının 1,5-2 MTEP olduğu tahmin edilmektedir.

2017 yılı sonu itibariyle, işletmede bulunan 634,2 MW’ lık kurulu güce sahip 122 adet yenilenebilir enerji atık enerji santrali  Türkiye toplam kurulu gücün yaklaşık %0,7′ sine  karşılık gelmektedir. Biyokütle kaynaklı elektrik üretimi toplam 2017 yılı sonunda 2.796,6 GWh olarak gerçekleşmiş olup elektrik üretimimizin %0,95′ i biyokütle kaynaklarından elde edilmiştir.

BİYOYAKIT İLE İLGİLİ BELGE VE BİLGİLER

______________________________________________________________________________

 • Lisanslı Biyokütle Santralleri
 • Türkiye’ de Biyodizel ve BiyoEtanol Güncel Durumu
 • Biyokütle Çevrim Teknolojileri
 • Biyoetanolün Çevresel ve Toplumsal Etkileri
 • Biyoetanol Yakıt Özellikleri
 • Biyogaz  Üretimi Akış Şeması
 • Biyogaz Üretiminin mikrobiyolojisi
 • Biyogaz Üretiminin Yararları
 • Biyogaz ve Biyogaz Üretimi Yan Ürünlerinin Kullanım Alanları
 • Hayvansal Kaynaklardan Elde Edilebilecek Ortalama Gübre ve Biyogaz Miktarları
 • Türkiye Biyokütle Enerji Atlası

Bu web sitesinde paylaşılan içerikler, web kullanıcıları için bilgi amaçlı hazırlanmış olup resmi bir belge niteliği taşımaz.

Kaynak : Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle

BİODİZEL NEDİR ?

BİYOENERJİ NEDİR

Akaryakıt Fiyatları

Bir yanıt yazın