GenelİCAT

PV ENERJİ SİSTEMLERİ VE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİ

Genelmekanik ansiklopedi


Güneş ışınlarından faydalanabilmek için geliştirilen teknolojilerin bir kısmı, güneş enerjisini ışık yada ısı şeklinde direkt olarak çevirirken bir kısmı da güneş ışınlarından elektrik üretmek için kullanır. Tüm üreticiler her geçen gün yeni  yatırımlar yaparak güneş ışınlarından maksimum seviyede faydalanmayı hedefler. Günümüz teknolojileri güneş ışınlarından hem suyu ısıtmak hemde elektrik üretmek için faydalanırlar.

 

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER


Yeşil Enerji – Yenilenebilir Enerji Nedir ?

Sürekli tekrarlayan doğa olaylarının akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş ışınları, rüzgar, akarsular ( nehir, ırmak, dereler ) vb. yani hidro güç biyolojik süreçler ve jeotermal olarak adlandırılabilir. Genel olarak yenilenebilir enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi olarak tanımlanır.

Günümüzde küresel enerjinin büyük bir kısmı fosil yakıtlardan elde edilir. Ancak bu kaynaklar hem sınırlı, hemde rezervleri azaldıkça fiyatı da artar. Yenilenebilir enerji kaynakları kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmada en önemli rolü almaktadır. Yenilenebilir enerjilerin bir çoğu direkt ya da endirekt olarak güneş kaynaklıdır.

Güneş Enerjisi 

Güneş enerjisi güneş ışınlarından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir. Dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisine denir. Güneşte bulunan hidrojen gazının helyuma dönüşmesiyle füzyon sürecinden kaynaklanır. Güneşin ışıma enerjisi yer ve atmosferdeki fiziksel biçimlenmeleri etkileyen başlıca enerji kaynağıdır.

Green planet earth with solar energy batteries installed on it

Neden Güneş Enerjisi ?

 • Karşılıksız olması ( Bedava )
 • Sınırsız olması ( Tükenmeyen )
 • Karbonmonoksit, kükürt, duman, sera gazları ve radyasyon gibi çevreyi kirleten yanları yoktur
 • Enerji ihtiyacı duyulan her yerde kullanılabilir,
 • İşletme ve bakım maliyetleri çok az olan bir enerji kaynağıdır.

 

Türkiye ve Güneş Enerjisi


Coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’ nin ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2.640 saat günlük 7,2 saat ortalama toplam ışınım şiddeti 1311 Kwh/m²-yıl günlük toplam  Kwh/m² olduğu tespit edilmiştir. Güneş enerjisi potansiyeli 380 milyar Kwh/yıl olarak hesaplanmıştır. Türkiye, özellikle güney bölgelerinde dünyanın güneşlenme kuşağı adı verilen kesimine denk gelmesinden dolayı güneş enerjisinden elektrik üretimi için çok elverişli olan bir ülkedir. Avrupa’ da bu potansiyele denk düşebilecek veya üstüne alabilecek pek az sayıda bölge bulunmaktadır. Türkiye’ nin bu bölgelere kıyasla avantajı, kurulum yapılabilecek alanın çok geniş olmasındır. Bu konuda lider ülke olan Almanya’ nın Türkiye ile arasında güneşlenme değerleri açısından yüksek farklar olması, Türkiye’ nin eşdeğer kurulumla bu teknolojiden ne kadar çok faydalanabileceğine kanıttır.

Fotovoltaik Nedir ?

PV yani ( fotovoltaik ) modülleri yüzeylerine nüfus eden güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarı iletken maddelerden oluşan sistemlerdir. PV modüler fotovoltaik ilkeye dayalı olarak çalışırlar yani üzerlerine ışık düştüğünde yarı iletken malzeme elektrik akımı oluşturur. Pilin verdiği elektrik enerjisinin kaynağı yüzeyine gelen gelen güneş enerjisidir. PV modülleri güneşten gelen bu enerjiyi son teknoloji ile %15 – %20 arasında bir verimle elektrik enerjisine dönüştürür. Güç çıkışını arttırmak amacıyla çok sayıda PV modülü birbirine bağlanarak bir yüzey üzerine monte edilir. Güç talebine bağlı olarak modüller birbirine seri ya da paralel olarak birkaç watt tan mega Watt’lara kadar sistem kurma olanağı vardır.

 

Fotovoltaik Sistemler ve Avantajları


 • Statiktir ( Sistemi yıpratan hareketli herhangi bir bileşeni yoktur).
 • Aşınmaz
 • Bakım ve onarım maliyeti yoktur.
 • Karbondioksit, zararlı emisyonlar, kirletici ve sera gazları çıkarmazlar
 • Gürültüsüzdür dönüştürme esnasında herhangi bir ses çıkarmazlar
 • Enerji kaynağı yani yakıtı tükenmez ve bedavadır.
 • Sistemler de montedir bir yerden bir yere kolayca taşınır.

 

 

 

Yenilenebilir Enerji Kanunu ve Avantajları


Yenilenebilir enerji kaynakları yasası ile devlet yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye yönelik garantili alım mekanizması açıkladı. Böylelikle güneşten üretilen elektrik devlet garantisi altında kilowatt saati 13,30 ABD doları Cent ten dağıtıcı şirketler tarafından alınıyor. Buna ek olarak devlet yeri üretimi teşvik etmek amacıyla baz tarifeye ek teşvikler getirdi. 1bu teşvikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 1. PV panel entyapısal-entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği imalatı………………0,80 ( ABD Doları Cent/kWh )
 2. PV modüleri……………………………………………………………………………………………….1,30 ( ABD Doları Cent/kWh )
 3. PV modülünü oluşturan hücreler………………………………………………………………….3,50 ( ABD Doları Cent/kWh )
 4. İnverter………………………………………………………………………………………………………0,60 ( ABD Doları Cent/kWh )
 5. PV modülü üzerine güneş ışığını odaklayan malzeme………………………………………0,50 ( ABD Doları Cent/kWh )

 

 

 

Fotovoltaik Güneş Panelleri Ve Bileşenleri


 • Hücre sayısı : 60
 • 25 yıl %80 verim garantisi
 • Polikristal hücre teknolojisiyle üretilmiş modüler panel
 • 260 Wp
 • 10 yıl .ürün garantisi
 • Sektörel standartlar
 • Az ışıma altında dahi optimum verim
 • Yansımayı içeride hapseden özel teknoloji
 • Darbeye, rüzgara dayanıklı temperli cam
 • Korozyon ve UV ışınlarına karşı koruma
 • +5 watt’ a kadar pozitif tolerans ile maksimum güç
 • En zor ortam şartlarında dayanıklılık

 

 

 

Fotovoltaik Güneş Modülü Özellikleri


Teknik Veri Tabloları


Performans Garantisi


Ulusal Ve Uluslararası Sertifikalar


 • IECG 1215861730-1/61730-2
 • TS EN ISO 9001
 • TS EN ISO 14001
 • TS ISG OHSAS 18001
 • TSE HYB 12690

İNVERTER ( EVİRİCİ )

Evirici Teknik Özellikleri


İnverter Cihazı

PV modüllerinin ürettiği enerjiyi müstakil veya diğer yerlerde kullanabilmek için AC’ ye yani alternatif akıma çevirmek gerekir. Eviriciler DC ( Doğru akım ) olarak elde edilen enerjiyi alternatif akıma çeviren cihazlardır. Eviriciler şebekeden bağımsız veya şebekeye bağlı olarak çalışabilirler. Her iki uygulamaya özel farklı ürün ve teknolojiler mevcuttur.

 

 

 

 

Üretim Sayacı


Elektrik sayaçları tüketilen veya üretilen elektrik enerjisinin miktarını ölçen aygıtlardır. Elektrik enerjisinin her iki yönde ( üretilen ve şebekeye verilen ve şebekeden çekilen ) ne kadar üretildiğinin ve tüketildiğinin miktarını ölçmek için ise; üretim sayacı kullanılır. Şebekeye bağlı çalışan yeşil bir enerji ( yenilenebilir enerji ) kaynağından üretilen ve şebekeye verilen elektrik ile şebekeden gelen elektriğin verilerini kayıt altına alır.

 

Şebeke Bağlantılı Paket Sistemler


Yaşadığımız dünyayı, soluduğumuz havayı temiz tutmak küresel iklim değişikliğini önlemek amacı ile yeşil enerji ( yenilenebilir enerji ) kaynaklarına yönelmek, temiz ve güvenli teknolojileri tercih etmek, dünyanın sonuna kadar bizimle kalacak sonsuz kaynak güneşi elektrik enerjisine dönüştürerek, enerji açığını kapatmak için tükettiğimiz yerde elektriği üretme gerekliliği vardır.4

 

Şebeke Bağlı Solar PV Fotovoltaik Sistem

Dünyada PV elektrik üretimi uygulamalarının en yaygın olanı şebeke bağlantılı ( o¬ grid ) sistemlerdir. Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerde PV panellerin ürettiği doğru akım ( DC ) elektrik enerjisi, sistemde bulunan inverter ( evirici ) ile evlerimizde çoğu elektrikli cihazlarda kullanılan AC akıma çavrilir ve direkt kullanılır. Sistemin 3 önemli bölümü PV paneller, inverter ve çift yönlü sayaçtır.

Şebekenin bulunduğu ve yeterli kurulum alanının olduğu her yerde kullanılır. Bu sistemler aküsüz depolama elemanının olmadığı sistemlerdir.

Bu sistemlerin en büyük avantajı elektriğin üretildiği yere yakın olarak tüketilmesi ve bu şekilde sistemin iletim kayıplarının büyük oranda azalmasına olanak sağlamasıdır.

Bu tür sistemlerde gerekli olan elektrik ihtiyacından fazla üretilen elektrik şebekeye verilir ve PV panellerden üretilen elektrik ayrı bir tarifeden şebekeye satılır.

Enerji talebinin PV panel üretiminden fazla olması halinde fark şebekeden karşılanır. Böylelikle bağımsız sistemlerdeki depolama elemanlarının yerine şebeke kullanılmış ve bu sayede depolama elemanları için ek bir maliyet harcanmamış olunur. Bu da şebekeye bağlı sistemler için önemli bir maliyet avantajı sağlar. Aynı zamanda depolama elemanlarının ömrünün kısa olması, değiştirme gereksinimleri olması ve bakım masrafları gibi ek maliyetlere bu sistemler sayesinde karşılaşılmamış olunur.

Akşam zamanı, güneş olmadığından paneller elektrik üretemeyecektir. İhtiyaç duyulan enerji şebekeden karşılanır. PV paket sistemlerinde bulunduğunuz konum ve enerji ihtiyacınız belirlenerek yıllık toplam elektrik tüketimini karşılayabilecek üretimi yapabilecek güçte sistemler önerilir ve böylece gündüz üretilen elektrik günlük ihtiyaç duyulan toplam enerji miktarını karşılar.

PV PAKET SİSTEMLER

Paket Sistemler Tablosu

3kw Mono Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )…………………..12 ADET

İnverter 3kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 3 Mono………………………………………………………1 ADET


3kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..12 ADET

İnverter 3kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 3 tri…………………………………………………………..1 ADET


5kw Mono Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..20 ADET

İnverter 3kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 3 Mono………………………………………………………1 ADET

5kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..20 ADET

İnverter 3kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 3 Tri………………………………………………………1 ADET

10kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..38 ADET

İnverter 10kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 10 Tri………………………………………………………1 ADET

 


15kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..58 ADET

İnverter 15kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 15 Tri……………………………………………………….1 ADET

 

20kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..76 ADET

İnverter 20kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 20 Tri………………………………………………………1 ADET

 

25 kw tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..96 ADET

İnverter 25kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 25 Tri………………………………………………………1 ADET

 

30 kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..114 ADET

İnverter 30 kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 30 Tri………………………………………………………1 ADET

 

40 kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..152 ADET

İnverter 40kw…………………………………………………………….1 ADET

Ges Pano 40 Tri………………………………………………………1 ADET

 

50 kw Tri Fotovoltaik Sistem


PV Güneş Paneli ( 260 Wp anma gücü )……………………..192 ADET

İnverter 25 Kw…………………………………………………………….2 ADET

Ges Pano 50 Tri………………………………………………………1 ADET

 

 

 

 

 

 

 

Konstrüksiyon Uygulamaları


 

Çatıda 

 1. Çatı örtüsü üzerine ek bir yapı ile

  Çatı uygulamaları

2. Çatı örtüsü olarak

3. Teras çatıda testere dişi

4. Teras çatı örtüsü

 


Cephede

Cephe uygulamaları

5. Cephe üzerine ek bir strüktür ile

6. Cephe kaplama malzemesi olarak

 

 

 


Farklı Yapı Bölümlerinde

Farklı yapı bölüm uygulamaları

7. Parapet

8. Güneşkırıcılar

 

 

 

 


Bağımsız Sistem

9 . Toprak zemin üzerine

 

 

 


Fotovoltaik Paket Sistemler

Aylı elektrik faturanızda yer alan günlük ortalama enerji tüketimi değeriniz ile yaşadığınız şehir için yıllık ortalama tüketiminize eş değer üretim yapacak paket gücünü bulabilirsiniz. Her ilin güneş ışıma değerleri farklı olduğundan, yıllık ortalama elektrik ihtiyacınızı karşılayacak paket sistem güçleri farklılık gösterecektir.

PV paket sistem çatı uygulaması

 

Kaynak : Baymak Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.

http://www.baymak.com.tr/Content//products/doc/Fotovoltaik_Brosur-ff988eb8-85b2-4f23-89ee-ec4dc7e74122.pdf

35 thoughts on “PV ENERJİ SİSTEMLERİ VE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ PANELLERİ

Bir yanıt yazın