MEKANİK

ISI SAYACI ( KALORİMETRE )

Genelmeknaik , ansiklopedi


Isı Sayacı ( Kalorimetre ) Nedir ?

Kalorimetre dahili ve harici sıcaklık sensörleri ile suyun gidiş sıcaklığı ve dönüş sıcaklık değerini ölçerek arasındaki farkı hesaplayan aynı zamanda harcanan su miktarını da metreküp cinsinden ölçen elektro mekanik bir cihazdır. Ölçülen bu değerler ile tüketilen enerjiyi kilowatt cinsinden hesaplayarak ısıtma giderlerinin tüketim değerlerine göre hanelere paylaştırılmasını sağlar.

Isı Sayacı Hangi Parçalardan Oluşur ?

Isı sayacını bileşenleri ;

  1. Debimetre, dairelerin ısıtma cihazlarınıda ( radyatörlerinde ) dolaşan su miktarını ölçer.
  2. Sıcaklık sensörleri ; ısıtma suyunun daireye girmeden önceki sıcaklığını ve dairede dolaşıp çıktıktan sonraki sıcaklık değerini ölçer.
  3. Hesaplama birimi ; dairenin radyatörlerinde dolaşan ısıtma suyunun miktarını metreküp/saat cinsinden ve dairede radyatörlerde dolaşan ısıtma suyunun giriş – dönüş sıcaklık farkını santigrat cinsinden tüketilen enerjiyi kilowatt cinsinden hesaplar .

Isı Sayacı Nasıl Çalışır ?

Kalorimetre ve ya ısı sayaçları, debi ölçer ile borudan geçen su debisini, sıcaklık sensörleriyle gidiş – dönüş boru hatlarının sıcaklık farkını ölçerek tüketilmiş enerji miktarını hesaplar.

FORMÜL
KALORİMETRE

Kalorimetre Montajı Nasıl Yapılır ?

KALORİMETRE MONTAJI