MEKANİKYANGIN TESİSATI

GLOB TİP HİDROLİK KONTROL VANASI

Genelmekanik, ansiklopedi


Hidrolik Kontrol Vanası Nedir?

Glob hidrolik kontrol vanaları; su dağıtım hatlarında, yangın koruma sistemlerinde, sulama şebekeleri ve arıtma uygulamalarında basınç, debi ve seviye kontrolü yapmak için kullanılır. Globe vanalar, diyafram kontrollü klape kapamalı olarak dizayn edilirler. Bu vanaların globe gövde tasarımı kolay montaj ve bakım avantajı sağlar.

Globe Hidrolik Vanaların Genel Özellikleri

Ana vana, glob vana gövdesi, diyafram asamblesi ve kapak olmak üzere üç ana parçadan oluşur.
Vananın tek hareketli kısmı diyafram asamblesi olduğundan bakımı oldukça kolay ve ucuzdur.
Ana vana üzerine farklı kontrol sağlayan pilot vanaların kullanılması ile uygulamada istenilen modülasyon işlevi basitçe yapılabilir.
Ana vananın üst ve alt olmak üzere iki noktada yataklama yapılan vana mili sayesinde diyafram asamblesi rijit bir şekilde çalışır.Böylece vana açma- kapama ve modülasyon işlevini daha verimli bir şekilde gerçekleştirir.
Ana vana milinin yataklamasında herhangi bir mil burcu yoktur. Bu sayede vana şebekede uzun yıllar bakım gerektirmeden çalışabilir.
Ana vana üzerine bir indikatör mil monte edilebilir.Böylece vananın hangi konumda çalıştığı gözlenebilir.
Vananın sızdırmazlık klape contası değiştirilebilir.
Vana, sızdırmazlık çekvalfinde monte edilen Radyal Port sayesinde, çok düşük akışlarda bile modülasyon işlevini gerçekleştirebilir.
Vananın diyaframı kort bez ile güçlendirilmiş sentetik kauçuk esaslıdır. İstenilen uygulamalar için farklı diyaframlar kullanılabilir.
Korozyından dolayı deformasyona karşı dirençli yay, diyafram asamblesine ekstra bir kuvvet sağlayarak , sızdırmazlık klapesinin tam kapanmasına yardımcı olur.
Diyafram kontrolü (aktüatör) sayesinde modülasyon işlevini hassas bir şekilde gerçekleştirir.
Vana yavaş sızdırmaz bir şekilde kapanarak şebekede herhangi bir basınç dalgalanmasına sebep olmaz.
Ana vana gövdesi istenilen gerekli uygulamalarda kolaylıkla çift kontrol haznesine dönüştürülebilir.

Globe Tip Hidrolik Vanaların Çalışma Prensibi

Bu tip kontrol vanaları şebekede hat basıncı ile tamamen hidrolik olarak çalışır. Vananın açma / kapama ve modülasyon işlevini gerçekleştirirken, elektrik, pnömatik, mekanik enerji vs. ayrıca bir enerji kaynağına ihtiyaç duymaz. Çalışma prensiplerindeli en temel mantık diyafram alanı ile sızdırmaz klapesi arasındaki alan farkıdır. Ana vananın açma / kapama ve modülasyonlu konumda çalışmasını sağlayan ekipmanlar, vana üzerine monte edilen pilot valflerdir. Farklı uygulamalar için farklı pilot valfler kullanılmaktadır.

GLOBE TİP HİDROLİK VANA ÇALIŞMA KONUMLARI
Açık Konum Ne Anlama Gelir?

Ana vana normalde kapalı pozisyondadır. Bu konumda vana üzerindeki pilot valfin tahliye portu açıktır. Böylece vana aktüatöründe bulunan basınçlı su, pilot valf sayesinde tahliye edilir. Aktüatörde basınç olmadığından, hat basıncı klapeye baskı yaparak açık konum yönünde bir kuvvet oluşturur. Oluşan bu kuvvet ana vanayı açık konumda tutar. Vananın minimum açma basıncı yaklaşık 0,7 bar (10 psi) dır.

Kapalı Konum Ne Anlama Gelir ?

Ana vana üzerine monte edilen pilot valf bu konumda, tahliye portunu kapatır. Hat basıncı vananın aktüatörüne iletilir. Vananın Kapalı konumunda aktüatördeki basınç hat basıncına çok yakındır. Aktüatördeki basınç diyafram asamblesine vananın kapama yönünde bir kuvvet oluşturur. Vananın diyafram alanı klape alanına göre daha büyüktür. Bu alan farkı sayesinde vana kapama kuvveti, açma kuvvetinden çok daha fazla olacaktır. Bu sebeple ana vana sızdırmaz bir şekilde kapalı konumda kalır.

Modülasyon Konumu Nedir?

Ana vana üzerine istenilen uygulamaya göre monte edilen pilot valf, vananın modülasyon konumunda çalışmasını sağlar. İstenilen modülasyon işlevi, pilot valf sayesinde ayarlanabilir. İstenilen değerde ayarı yapılan Pilot valf, aktüatördeki fark basıncını veya akış miktarını ayarlanan değerler arasında sabit tutar. Bu fark basıncını ana vananın aktüatörüne yansıtarak vanayı modülasyon konumunda çalışmasını sağlar. Basınç düşürme,basınç sabitleme ve debi ayar işlevlerinde ana vana bu konumda çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

VANA SEÇİM TABLOSU

VANAYI OLUŞTURAN TEMEL BİRİMLER

GLOB TİP HİDROLİK VANA KESİTİ

BASINÇ KAYBI EĞRİSİ

KAVİTASYON EĞRİSİ

Kavitasyon Nedir?

Genel manada basınç düşürücü kontrol vanalarının uygulamalarında, vanadaki kesitsel daralmalar nedeniyle, basınç koşulları da değişmektedir. En dar nokta, hızın en yüksek ve basıncın en düşük olduğu noktadır. Bu dar noktadan sonra, kinetik enerjinin büyük bir kısmı türbulansa, ayrılmalara, ısıya ve bazı bölümlerde basınca dönüşür. Eğer basınç akışkanın buharlaşma basıncı altına düşerse, vanada mekanik hasara neden olan kavitasyon başlar. Bu tip uygulamalarda kavitasyon sınırının geçilmemesine dikkat edilmelidir.

BOYUT VE AĞIRLIK VERİLERİ

 

” Bu web sitesinde paylaşılan içerikler tamamen bilgi amaçlı olup, bir resmi belge niteliği taşımaz.”

 

Kaynak : www.valfon.com.tr    17.01.2019 tarihinde 10:22′ de erişildi.

14 thoughts on “GLOB TİP HİDROLİK KONTROL VANASI

Yorumlar kapatıldı.