MEKANİKYANGIN TESİSATI

SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA ) SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR ?

SPRİNKLER YANGINLA MÜCADELE SİSTEMLERİ

Sprinkler sisteminin görevi, bir yangının yangın bölgesinin dışına yayılmayacak şekilde otomatik olarak söndürmek veya kontrol altına almaktır. Tahliye için kritik olan ve ağır mal hasarını en aza indirgemek için mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

Sprinkler ( yağmurlama ) ile söndürme sistemi, ilk olarak piyano fabrikasını korumak için ABD’ li Henry Parmale tarafından 1874 yıllarında  icat edildi ve kullanıldı. Dünyada kullanımı ve yaygınlaşması ise;  100 yıl öncelere dayanır.

1980 li yıllara kadar sprinkler sistemleri sadece şahsi özel mülklerde, fabrika ve depo binalarında yangına karşı korunma da kullanıldı. ABD’ de bir kaç yüz ölümle meydana gelen ciddi felaketlerden sonra, insanların güvenliğini sağlamak için çeşitli sistemler geliştirilmeye başlandı. İstatistikler serpme binaların klasik betonarme binalara göre yangına karşı daha korunaklı oldukları ve yangın ölümlerine karşı önemli ölçüde katkı sağladıklarını göstermektedir.

Sprinkler Sistemi Nasıl Çalışır ?

Tüm sprinkler kafaları tavana monte edilmiş bir boru hattına bağlanır. Sprinkler kafaları duruma göre gizlenebilir. Boru hattı genellikle suyla doldurulur yani ıslak sistemdir.

Su temini, belediye su şebekesinden, kendi sprinkler havuzundan veya bunların ortak konbinasyonundan temin edilir. Her sprinkler kafası ısıya duyarlı bir eleman tarafından tutulmuş küçük bir vana içerir. Sprinkler sistemi altında bir yangın meydana geldiğinde sıcaklık artar ve ısıya duyarlı eleman ısınır ve bu eleman imal edildiği patlama derecesine ulaştığında; 57C, 68C, 79C, 93C, 141C gibi önceden belirlenmiş üretim sıcaklık derecesine ( kullanım alanına göre değişir ) ulaştığında suyu serbest bırakarak yangını söndürür veya kontrol altına alır. Sadece ateşe en yakın alanda bulunan sprinkler kafaları aktif olur ve suyu bırakır.

Konutlarda Sprinkler Sistemlerinin Hayat Kurtarmada Katkıları ;

Türkiye’ de ve dünya genelinde yangınların büyük çoğunluğu konutlarda çıkmaktadır. Yangınlarda hayatını kaybeden insanların %80-90 ı konutlarda çıkan yangınlarda meydana gelir. Konutlarda sprinkler sistemi kullanımı arttırıldığında bu tür insanların çoğu kurtarılabilir. Sprinkler sisteminin amacı; bir kaç dakika içinde hızlı ateş gelişimini engellemek ve ortamı nemlendirerek yangının gelişimini en erken düzeyde kırmak için tasarlanmıştır.

Sprinkler Sistemleri ne Kadar Güvenilir ;

100 yılı aşkındır ulusal ve uluslararası tecrübeler, sprinkler sistemlerinin olayların %98 inde yangını kontrol altına aldığı ve/veya tamamen söndürdüğü görülmektedir. Bu sonuç bilinen diğer herhangi bir söndürme sistemine kıyasla çok başarılı bir orandır.

Srinkler Sistemleri Pahalı mıdır ?

Bir sprinkler sistemi; toplam inşaat maliyetinin %1 i nin daha azını oluşturur.

Sprinkler sisteminin ihtiyacı olan su ve su basınçlandırma sisteminin maliyeti bir konut için m2 başına 20-25 usd civarındadır.

SPRINKLER SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR

” Burada paylaşılan içerikler tamamen bilgi amaçlı olup bir resmi belge niteliği taşımaz.”

15 thoughts on “SPRİNKLER ( YAĞMURLAMA ) SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIR ?

Bir yanıt yazın