SPRİNKLER ROZETİ

Sprinkler Rozeti, tavan ile yangın sprinkleri arasındaki boşluğu kapatmak için bir gizleme aparatı olarak kullanılır.